Tarieven 2021

Buitenschoolse opvang

Product Tarief
BSO 52 weken tot 18:00 uur (inclusief studie- en margedagen) € 7,58
BSO Op basis van 40 weken tot 18:00 (exclusief studie- en margedagen) € 8,55
Flexibele opvang (minimaal 2 dagdelen in de week. Max 2 plekken per groep) € 9,21
Verlengde opvang (18:00 tot 18:30) € 8,55
Incidentele opvang (opvang moet binnen de huidige BKR passen) € 8,55
VSO (7:30 tot 8:30 uur). € 8,55
 

 
Product Tarief Voorwaarden In- of exclusief
Vast BSO 40 weken €8,55 per uur
 • Buitenschoolse opvang tijdens de schoolweken.
 • Minimale afname 3,5 uur.
 • Uitbreiden per dagdeel
Uitgezonderd
-Studie/marge dagen
-Vakantie
Vast BSO 52 weken €7,58 per uur
 • Buitenschoolse opvang tijdens de schoolweken
 • Buitenschoolse opvang tijdens de vakantiedagen.
 • Minimale afname 3,5 uur
 • Uitbreiden per dagdeel
- Inclusief studie/margedagen
Vakantie opvang €8,55 per uur
 • Opvang tijdens vakantieweken
 • Enkel voortzetting van bestaande contracten
 • Minimale afname 10 uur
 • Uitbreiden per dagdeel

Vakantieopvang is in de vorm
van uitbreiding dagdelen voor alle ouders mogelijk

Vast VSO €8,55 per uur
 • Voorschoolse opvang tijdensde schoolweken.
 • Minimale afname 1,0

Uitgezonderd:

 • Studie/margedagen
 • Vakantie
Vervroegde VSO €8,55 per uur
 • Voorschoolse opvang tijdensde schoolweken.
 • Minimale afname 0,5 uur

Uitgezonderd:

 • Studie/margedagen
 • Vakantie

Vervroegde vakantie opvang

€8,55 per uur
 • Voorschoolse opvang tijdens de vakantiedagen
 • Minimale afname is een half uur.
Exclusief
 • Studie/marge dagen
Verlengde opvang BSO €8,55 per uur
 • Opvang van 18:00 tot 18:30 uur.

Uitgezonderd:

 • Studie/margedagen
 • Vakantie
Incidentele opvang

€8,55
per uur

 • Sporadische extra opvang
 • Minimale afname VSO: 1 uur
 • Minimale afname BSO: 3,5 uur
 • Minimale afname Verlengde opvang: half uur

De extra opvang wordt op uw factuur verrekend

       
 

 
 • U kunt het BSO 40 weken contract uitbreiden met vaste vakantieopvang en margedagen (52 weken)
 • Wilt u sporadisch een dag afnemen in de vakantie oft ijdens een studie/margedag,kies dan voor incidentele opvang.
 • U betaalt voor de vaste uren BSO/VSO en/of vakantie opvang een gemiddeld maandbedrag zodat u in de vakantieperiodes niet ineens een hoger of lager bedrag hoeft te betalen
 • Nationale feestdagen en de studiedag van VCOG Kinderopvang kunnen niet onderling geruild
  worden. VCOG Kinderopvang is dan gesloten.
 • Alleen bij een 52 weken contract zitten studiedagen en margedagen van school. Deze dagen
  moeten wel op de dag vallen die u regulier in uw contract afneemt. Betreft dit een andere
  dag, dan kunt u deze incidenteel afnemen. Bij een 40 weken contract kunt u vakantiedagen
  incidenteel afnemen.
 

 

Flexibele opvang BSO

Product Tarief Voorwaarden In- of exclusief
Flexibele opvang BSO €9,21 per uur
 • Bij afname minimaal 7 uur. (2 dagdelen)
 • Uitbreiden per dagdeel.
 • We houden iedere dag een aantal flex plaatsen vrij.
 • U betaalt alleen wat u daadwerkelijk
 • aanvraagt.
- Geen aanspraak op vaste dagen BSO.
- Als de groep vol is, kan een aanvraag geweigerd worden.
Flexibel VSO €9,21 per uur
 • Voorschoolse opvang tijdens de schoolweken.
 • Bij afname minimaal 1 uur.
 • Uitbreiden per uur.
 • We houden iedere dag een aantal flex plaatsen vrij.
 • U betaalt alleen wat u daadwerkelijk aanvraagt.
- Geen aanspraak op vaste dagen VSO.
- Als de groep vol is, kan een aanvraag geweigerd worden.
Flexibele vervroegde VSO €9,21 per uur
 • Vervroegde voorschoolse opvang tijdens de schoolweken
 • Bij afname minimaal 1 uur.
 • Uitbreiden per uur.
 • We houden iedere dag een aantal flex plaatsen vrij.
 • U betaalt alleen wat u daadwerkelijk aanvraagt

- Geen aanspraak op vaste dagen vakantie opvang.
- Als de groep vol is, kan een aanvraag geweigerd worden.

Flexibele verlengde opvang €9,21 per uur
 • Bij afname minimaal 1 half uur.
 • Uitbreiden per half uur.
 • We houden iedere dag een aantalflex plaatsen
 • U betaalt alleen wat udaadwerkelijk

- Geen aanspraak op vaste dagen vakantie opvang.
- Als de groep vol is, kan een aanvraag geweigerd worden.

 

 
 • U kunt een flexibel contract afnemen (minimale afname is 2 dagdelen) voor de BSO bij VCOG
  Kinderopvang. U dient uiterlijk één maand voorafgaand aan de gewenste opvangdagen uw rooster
  in te dienen via het ouderportaal. Heeft u hier vragen over dan kunt u terecht bij de medewerkers
  van de afdeling planning. (E-mail: vcog@novict.com of u kunt bellen met 088-9904483.
 • Wij ervaren echter dat veel ouders hun rooster een maand van tevoren nog niet weten.
  Wanneer dit het geval is kunnen ouders deze uren later aanvragen, maar we kunnen dan niet
  altijd garanderen dat de uren beschikbaar zijn. Tot een week van tevoren kunt u het beste
  contact opnemen met de medewerkers van de afdeling planning, zodat overlegd kan worden
  welke mogelijkheden er zijn. Een week van tevoren bestaat echter de kans dat er geen plek
  meer is op de opvang.
 

 

Peuteropvang

Product Tarief
PO: Regulier € 8,63 per uur
 

 
 • De peuteropvang is altijd alleen tijdens de 40 schoolweken geopend. Er is geen
  peuteropvang tijdens de vakanties.
 • Voor een peuteropvang contract geldt een maand opzegtermijn, ongeacht welke dag van
  de maand. Wij maken alle contracten met als einddatum de dag dat uw kind 4 jaar wordt,
  dit omdat kinderen tot hun 4e jaar opvang mogen afnemen bij ons.
 • Ziektedagen kunnen niet ingehaald worden.
 • Peuteropvang kan niet geruild worden.
 • Stopt uw kind eerder geef dit dan aan via een mailtje naar VCOG@novict.com.
 • Contract wijzigingen kunt u ook doorgeven via een mailtje naar VCOG@novict.com.
 • Minimale afname voor peuteropvang is 2 dagdelen
 • Nationale feestdagen waarop wij gesloten zijn, kunnen niet geruild worden.

 

Peuterdoorstroomgroep

 Dom Helder Camara:

Als kinderen drie jaar zijn en ingeschreven zijn op de school van IKC Dom Helder Camara, kunnen ouders gebruik maken van de peuterdoorstroomgroep. Hiervoor nemen ze een regulier dagdeel af bij de peuterspeelzaal op dinsdag, woensdag of vrijdag. Uw kind gaat vervolgens één dag naar de peuterdoorstroomgroep en één dagdeel naar de peutergroep. Uw kind valt onder de verantwoordelijkheid van de peuterspeelzaal en kan altijd terug naar de peuterspeelzaal als hij/zij  niet meewil naar de peuterdoorstroomgroep. U kunt contact opnemen met de IKC-directeur voor de deelname aan de peuterdoorstroomgroep            

Bij de prijs inbegrepen

Bijna alles wat uw kind gedurende de dag nodig heeft aan verzorging en maaltijden is inbegrepen.

Persoonlijke verzorging

Peuteropvang: Alles wat uw kind aan persoonlijke verzorging nodig heeft is bij de prijs inbegrepen, zoals luiers, billencrème, billendoekjes, talkpoeder en zonnebrandcrème.

Gezond en lekker eten en drinken

BSO: Na schooltijd krijgen de kinderen een stuk fruit en een cracker met beleg. Er wordt gezorgd voor drinken en later in de middag is er nog een moment voor bijvoorbeeld een soepstengel of rozijntjes.

Peuteropvang: Op de peuteropvang wordt er gezorgd voor vers fruit en drinken voor de kinderen.

Activiteiten

Activiteiten, uitstapjes en materialen voor reguliere activiteiten (Bijvoorbeeld koken en knutselen) zijn bij de kosten inbegrepen. Voor bijzondere activiteiten (Bijvoorbeeld een kampweek BSO) geldt een meerprijs.

Ruilen

 • Ruilen kan, binnen één maand na de geruilde dag en geldt alleen voor BSO en de VSO.
 • De dagen voor de ‘40 weken opvang’ kunnen alleen geruild worden in schoolweken.Feestdagen waarop de opvang gesloten is kunnen niet geruild worden.

 

Extra dag

Voor KDV en BSO is het mogelijk om incidenteel een extra (halve) dag af te nemen, naast uw overeenkomst. Een extra dag is alleen mogelijk als de bezetting van de groep dat toelaat. De kosten hiervoor zullen de maand volgend op het afgenomen dag(deel) gefactureerd worden. Een extra dag(deel) kunt u via vcog@novict.comafnemen.

Facturering

Het facturatie moment is altijd op de 22e. Dit is zowel het moment van de vooraf als achteraf facturatie. Een voorbeeld hierbij: 22 februari wordt achteraf de maand januari gefactureerd en vooraf de maand maart gefactureerd.

De vooraf facturatie wordt gedaan wanneer men kiest voor vaste opvang, de achteraf facturatie wordt gedaan wanneer men kies voor flexibele opvang of wanneer u extra dagen heeft afgenomen.