Tarieven 2023

Buitenschoolse opvang

Product Tarief
BSO 52 weken tot 18:00 uur (inclusief studie- en margedagen)

€ 8,40

BSO Op basis van 40 weken tot 18:00 (exclusief studie- en margedagen) 9,50
Flexibele opvang (minimaal 2 dagdelen in de week. Max 2 plekken per groep) € 10,25
Verlengde opvang (18:00 tot 18:30) € 9,50
Incidentele opvang (opvang moet binnen de huidige BKR passen) € 9,50
VSO (7:30 tot 8:30 uur) Vervroegde VSO (7:00 tot 7:30 uur) € 9,50
Vervroegde vakantie opvang (7:30-8:00 uur) en extra vervroegde
vakantie opvang (7:00 tot 7:30 uur)
€ 9,50
 

 
Product Tarief Voorwaarden In- of exclusief
Vast BSO 40 weken €9,50 per uur
 • Buitenschoolse opvang tijdens de schoolweken.
 • Minimale afname 3,5 uur.
 • Uitbreiden per dagdeel
Uitgezonderd
-Studie/marge dagen
-Vakantie
Vast BSO 52 weken €8,40 per uur
 • Buitenschoolse opvang tijdens de schoolweken
 • Buitenschoolse opvang tijdens de vakantiedagen.
 • Minimale afname 3,5 uur
 • Uitbreiden per dagdeel
- Inclusief studie/margedagen
Vast VSO €9,50 per uur
 • Voorschoolse opvang tijdens de schoolweken.
 • Minimale afname 1,0 uur

Uitgezonderd:

 • Studie/margedagen
 • Vakantie
Vervroegde VSO €9,50 per uur
 • Voorschoolse opvang tijdens de schoolweken.
 • Minimale afname 0,5 uur

Uitgezonderd:

 • Studie/margedagen
 • Vakantie

Vervroegde en extra vervroegde vakantie opvang

€9,50 per uur
 • Vervroegde opvang tijdens de vakantiedagen
 • Minimale afname is een half uur.

Uitgezonderd:

 • studie/margedagen
Verlengde opvang BSO €9,50 per uur
 • Opvang van 18:00 tot 18:30 uur.

Uitgezonderd:

 • Studie/margedagen
 • Vakantie
Incidentele opvang / extra vakantie opvang

€9,50
per uur

 • Sporadische extra opvang
 • Minimale afname VSO: 1 uur
 • Minimale afname BSO: 3,5 uur
 • Minimale afname Vakantieopvang: 10 uur
 • Minimale afname Verlengde opvang: half uur
 • De extra opvang wordt op uw factuur verrekend
 • In combinatie met een bestaand kinderopvangcontract
       
 

 

Spelregels Buitenschoolse opvang

 • U kunt het BSO 40 weken contract uitbreiden met vaste vakantieopvang en margedagen (52 weken)
 • Wilt u sporadisch een dag afnemen in de vakantie of tijdens een studie/marge dag, kies dan voor incidentele opvang.
 • U betaalt voor de vaste uren BSO/VSO en/of vakantie opvang een gemiddeld maandbedrag zodat u in de vakantieperiodes niet ineens een hoger of lager bedrag hoeft te betalen.
 • Nationale feestdagen en de studiedag van VCOG Kinderopvang kunnen niet onderling geruild worden.
 • VCOG Kinderopvang is dan gesloten.
 • Alleen bij een 52 weken contract zijn studiedagen en margedagen van school inbegrepen. Deze dagen moeten wel op de dag vallen die u regulier in uw contract afneemt. Betreft dit een andere dag, dan kunt u deze incidenteel afnemen.
 • Bij een 40 weken contract kunt u vakantiedagen incidenteel afnemen
 • Bij een 52 weken contract heeft u recht op vakantieopvang. De vakantiedagen kunt u via het ouderportaal aangeven, geldend op dezelfde dagen als tijdens de schoolweken.
 • Mocht u tijdens de vakantie gebruik willen maken van een andere dag wordt dit gezien als ruildag.
 

 

Flexibele opvang BSO

Momenteel is dit niet op iedere locatie mogelijk neem contact op met onze administratie 088-9904483 of vcog@novict.com

Product Tarief Voorwaarden In- of exclusief
Flexibele opvang BSO €10,25 per uur
 • Bij afname minimaal 7 uur. (2 dagdelen)
 • Uitbreiden per dagdeel.
 • We houden iedere dag een aantal flex plaatsen vrij.
 • U betaalt alleen wat u daadwerkelijk
 • aanvraagt.
- Geen aanspraak op vaste dagen BSO.
- Als de groep vol is, kan een aanvraag geweigerd worden.
Flexibele VSO weken €10,25 per uur
 • Voorschoolse opvang tijdens de schoolweken.
 • Bij afname minimaal 1 uur.
 • Uitbreiden per uur.
 • We houden iedere dag een aantal flex plaatsen vrij.
 • U betaalt alleen wat u daadwerkelijk aanvraagt.
- Geen aanspraak op vaste dagen VSO.
- Als de groep vol is, kan een aanvraag geweigerd worden.
Flexibele vervroegde VSO €10,25 per uur
 • Vervroegde voorschoolse opvang tijdens de schoolweken
 • Bij afname minimaal een half uur.
 • Uitbreiden per uur.
 • We houden iedere dag een aantal flex plaatsen vrij.
 • U betaalt alleen wat u daadwerkelijk aanvraagt

- Geen aanspraak op vaste dagen VSO
- Als de groep vol is, kan een aanvraag geweigerd worden.

Flexibele verlengde opvang €10,25 per uur
 • Bij afname minimaal 1 half uur.
 • Uitbreiden per half uur.
 • We houden iedere dag een aantal flex plaatsen vrij
 • U betaalt alleen wat u daadwerkelijk aanvraagt

- Geen aanspraak op vaste dagen vakantie opvang.
- Als de groep vol is, kan een aanvraag geweigerd worden.

 

 

Spelregels Flexibele opvang BSO

 • U kunt een flexibel contract afnemen (minimale afname is 2 dagdelen) voor de BSO bij VCOG U dient uiterlijk één maand voorafgaand aan de gewenste opvangdagen uw rooster in te dienen via het ouderportaal. Heeft u hier vragen over dan kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling planning. (E-mail: vcog@novict.com of u kunt bellen met 088-9904483).
 • We kunnen niet altijd garanderen dat de uren beschikbaar zijn.
 • Wij ervaren echter dat veel ouders hun rooster een maand van tevoren nog niet weten. Wanneer dit het geval is kunnen ouders deze uren later aanvragen, maar we kunnen dan niet altijd garanderen dat de uren beschikbaar zijn. Tot een week van tevoren kunt u het beste contact opnemen met de medewerkers van de afdeling planning, zodat overlegd kan worden welke mogelijkheden er zijn. Een week van tevoren bestaat echter de kans dat er geen plek meer is op de opvang.

 

Afmelden en ruilen:

 • Gereserveerde uren van zowel een vast als een flexibel contract kunnen tot 24 uur voordat de opvang plaatsvindt geannuleerd worden en als ruildagen ingezet worden. Dit kunt u zelf aangeven bij de afdeling planning.
 • De ruiluren kunt u vervolgens binnen een maand (2022) inzetten, vanaf januari 2023 wordt uw ruilpotje geleegd.
 • Gereserveerde uren van zowel een vast als een flexibel contract, die binnen 24 uur voordat de opvang plaatsvindt geannuleerd worden, worden in rekening gebracht en mogen niet geruild worden.
 • Ziektedagen kunnen niet ingehaald worden.
 • Vakantiedagen, studiedagen en BSO-dagen kunnen niet onderling geruild worden.
 • Vakantiedagen die contractueel worden afgenomen zijn gegarandeerd. Wanneer u een vakantiedag wilt ruilen kan dit in overleg met onze administratie.
 • Feestdagen waarop de opvang gesloten is kunnen niet worden geruild

Contract wijzigen/stop zetten

Voor zowel een flexibel contract als een vast contract geldt een maand opzegtermijn, ongeacht welke dag van de maand. Indien de overeenkomst wordt opgezegd, wordt het deel van het maandbedrag dat betrekking heeft op de vakantie opvang niet gerestitueerd ongeacht of de vakantie wel of niet genoten is. Wij maken alle contracten met als einddatum de dag dat uw kind 13 jaar wordt, dit omdat kinderen tot hun 13de opvang mogen afnemen bij ons. Stopt uw kind eerder of blijft uw kind langer geef dit dan aan via een mailtje naar VCOG@novict.com

Contract wijzigingen kunt u doorgeven via een mailtje naar VCOG@novict.com

 

 

Kinderdagverblijf

Product Tarief Voorwaarden In- of exclusief

Kinderdag-
verblijf 52 weken

€ 9,40 per uur

Kinderdagverblijf 52 weken. Dagopvang van 07.30 – 18.00 uur
Halve dagopvang van 07.30 – 13.00 uur of van 12.30 – 18.00 uur

Uitgezonderd:
Studie- en sluitingsdagen

Spelregels

 • Het kinderdagverblijf is 52 weken geopend.
 • Voor een kinderdagverblijf contract geldt een maand opzegtermijn, ongeacht welke dag van de maand. Wij maken alle contracten met als einddatum de dag dat uw kind 4 jaar wordt, dit omdat kinderen tot hun 4e jaar opvang mogen afnemen bij
 • Ziektedagen en studiedagen kunnen niet ingehaald
 • Stopt uw kind eerder geef dit dan aan via een mailtje naar VCOG@novict.com.
 • Contract wijzigingen kunt u ook doorgeven via een mailtje naar VCOG@novict.com.
 • Minimale afname voor kinderdagverblijf is 2 dagdelen.
 • Nationale feestdagen waarop wij gesloten zijn, kunnen niet geruild

Afmelden en ruilen:

 • Gereserveerde uren kunnen tot 24 uur voordat de opvang plaatsvindt geannuleerd worden en als ruildagen ingezet worden. Dit kunt u zelf aangeven bij de afdeling planning.
 • De ruiluren kunt u vervolgens binnen een maand (2023) inzetten, vanaf januari 2024 wordt uw ruilpotje geleegd.
 • Gereserveerde uren die binnen 24 uur voordat de opvang plaatsvindt geannuleerd worden, worden in rekening gebracht en mogen niet geruild
 • Ziektedagen kunnen niet ingehaald
 • Feestdagen waarop de opvang gesloten is kunnen niet worden geruild

 

Peuteropvang

Product Tarief Voorwaarden In- of exclusief

Peuteropvang 40 weken

€ 9,60 per uur

Peuteropvang Kinderopvangtoeslag (KOT)
opvang tijdens de schoolweken.

Uitgezonderd:
Studie- en vakantiedagen

Peuteropvang 40 weken

Eigen
bijdrage

Peuteropvang Subsidie opvang
tijdens schoolweken

Uitgezonderd:

Studie- en vakantiedagen
De eigen bijdrage is
inkomensafhankelijk.

 

 

Spelregels

 • De peuteropvang is altijd alleen tijdens de 40 schoolweken geopend. Er is geen peuteropvang tijdens de vakanties en studiedagen.
 • Voor een peuteropvang contract geldt een maand opzegtermijn, ongeacht welke dag van de maand. Wij maken alle contracten met als einddatum de dag dat uw kind 4 jaar wordt, dit omdat kinderen tot hun 4e jaar opvang mogen afnemen bij ons.
 • Ziektedagen en studiedagen kunnen niet ingehaald worden.
 • Peuteropvang kan niet geruild worden.
 • Stopt uw kind eerder geef dit dan aan via een mailtje naar VCOG@novict.com.
 • Contract wijzigingen kunt u ook doorgeven via een mailtje naar VCOG@novict.com.
 • Minimale afname voor peuteropvang is 2 dagdelen.
 • Nationale feestdagen waarop wij gesloten zijn, kunnen niet geruild worden.
 • Voor gesubsidieerde opvang is het alleen mogelijk om 16 uur af te nemen.

Bij de prijs inbegrepen

Bijna alles wat uw kind gedurende de dag nodig heeft aan verzorging en maaltijden is inbegrepen.

Persoonlijke verzorging

Peuteropvang: Alles wat uw kind aan persoonlijke verzorging nodig heeft is bij de prijs inbegrepen, zoals luiers, billencrème, billendoekjes, talkpoeder en zonnebrandcrème.

Gezond en lekker eten en drinken

BSO: Na schooltijd krijgen de kinderen een stuk fruit en een cracker met beleg. Er wordt gezorgd voor drinken en later in de middag is er nog een moment voor bijvoorbeeld een soepstengel of rozijntjes.

Kinderdagverblijf: is all-inclusive o.a. fruit/groente, brood, babyvoeding, soepstengel, cracker etc.

Peuteropvang: Op de peuteropvang wordt er gezorgd voor vers fruit en/of groenten en drinken voor de kinderen.

Activiteiten

Activiteiten, uitstapjes en materialen voor reguliere activiteiten (Bijvoorbeeld koken en knutselen) zijn bij de kosten inbegrepen. Voor bijzondere activiteiten (Bijvoorbeeld een kampweek BSO) kan er een eigen bijdrage worden gevraagd.

Extra dag

Voor de BSO en kinderdagverblijf is het mogelijk om incidenteel een extra (halve) dag af te nemen, naast uw overeenkomst. Een extra dag is alleen mogelijk als de bezetting van de groep dat toelaat. De kosten hiervoor zullen de maand volgend op het afgenomen dag(deel) gefactureerd worden. Een extra dag(deel) kunt via het ouderportaal of de ouderapp aanvragen.

Facturering

Het facturatie moment is altijd op de 22e. Dit is zowel het moment van de vooraf als achteraf facturatie. Een voorbeeld hierbij: 22 februari wordt achteraf de maand januari gefactureerd en vooraf de maand maart gefactureerd.

De vooraf facturatie wordt gedaan wanneer men kiest voor vaste opvang, de achteraf facturatie wordt gedaan wanneer men kiest voor flexibele opvang of wanneer u extra dagen heeft afgenomen.

Wij rekenen geen inschrijfkosten. Wel rekenen wij €2,50 administratiekosten per factuur wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van de automatisch incasso .