de Heerdstee

Voor je het weet, is je kleine baby een nieuwsgierige peuter geworden. Klaar om nieuwe dingen te ontdekken en andere kinderen te leren kennen. Een mooi moment voor hem of haar om naar de peutergroep te gaan.

Peuters tussen de 2 en 4 jaar kunnen bij ons terecht op maandag morgen tot en met donderdagmorgen van 8:30 uur tot 12:30 uur.

Gedurende deze morgen is er aandacht voor spel, ontwikkeling, buiten spelen, bewegen, muzikale vorming, creatieve vorming en zelfredzaamheid. Onze vakkundige pedagogisch medewerkster draagt zorg voor een veilige omgeving, waarin uw peuter zich optimaal kan ontwikkelen en kan genieten van spel en andere activiteiten. Daarnaast mogen de peuters samen  spelen en ontdekken. Wij hebben een eigen peuterlokaal, dat warm en gezellig is ingericht.

Een goed pedagogisch klimaat

De Heerdstee is een gezellige ,warm kindcentrum. We hechten aan onze normen en waarden en geven dit door aan elkaar. We vinden het belangrijk dat alle kinderen zich veilig voelen in ons kindcentrum. Iedereen kan bij ons in een veilige omgeving groot worden, spelen, ontdekken en zich ontwikkelen.  Wij werken op school met Kanjertraining. Alle leerkrachten zijn hierin geschoold. Ook bij de peuters zullen we aandacht besteden aan de afspraken over omgaan met elkaar binnen ons kindcentrum. Voor meer informatie: www.kanjertraining.nl

Samenwerking met leerkrachten van groep 1

Omdat wij een kindcentrum zijn, onderhouden de pedagogisch medewerkers nauw contact met de leerkrachten van de kleutergroepen. Zij werken samen in het afstemmen van de doorgaande (leer)lijn en hebben een warme overdracht als een kind overgaat naar groep 1. Ook gaan we regelmatig met de kinderen die bijna vier worden een moment meespelen in groep 1.

Een goede voorbereiding op de basisschool
  • De peutergroep maakt de overgang naar de basisschool minder groot. De kinderen (2 – 4 jaar) leren om met andere kinderen te spelen.
  • De peuters raken gewend aan een ritme in de dag en in de week.
  • Onze peuters zitten samen in de kring, zingen, knutselen en doen spelletjes. Op de peutergroep wordt een vast programma gehanteerd. Dit zorgt voor regelmaat en vertrouwen.
  • In ons kindcentrum werken we rondom thema’s die terug komen in de hele school. Hiermee worden op speelse wijze verschillende vaardigheden gestimuleerd.
  • We vinden het belangrijk dat er aandacht is voor voorschoolse educatie, zodat uw kind een goede doorgaande ontwikkeling doorloopt en een gemakkelijke overgang beleeft richting de basisschool.
Kosten

De kosten voor de peutergroep zijn inkomensafhankelijk. Ouders/verzorgers die beiden werken of studeren, kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen.

Klik hier om de tarieven te bekijken

Wat moet u doen als ouder/verzorger als u uw kind wilt aanmelden bij VCOG Kinderopvang?

 

U kunt uw kind aanmelden via de volgende stappen:

Stappen:

  1. Ga naar Inschrijven bij VCOG kinderopvang
  2. Vul alles in wat gevraagd wordt in het scherm dat zich opent
  3. U kunt evt. opmerkingen of vragen die u hebt, kwijt in het scherm ‘opmerkingen’. De planningmedewerker van VCOG Kinderopvang neemt contact met u op om de vragen te beantwoorden.