Dom Helder Camaraschool

Welkom bij de kinderopvang van IKC Dom Helder Camara. Vanuit onze oecumenische identiteit is de Dom Helder Camaraschool een veilige, gestructureerde en open school, dat vanaf januari 2021 de overstap maakt naar een Integraal Kind Centrum( IKC) waarin de kinderopvang een belangrijke plek kent. De kinderen ontwikkelen naast belangrijke cognitieve vaardigheden ook hun creatieve talenten. In een samenleving in het klein bereiden we ze voor op hún toekomst.

Per 1 januari 2021 zal de naamgeving veranderen in IKC Dom Helder Camara. Het IKC zal bestaan uit:

  1. IKC Dom Helder Camara Kinderopvang: Peuterspeelzaal
  2. IKC Dom Helder Camara Kinderopvang: Peuterdoorstroom
  3. IKC Dom Helder Camara Kinderopvang: BSO
  4. IKC Dom Helder Camara Basisonderwijs

Ad 1: De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Na de peuterspeelzaal is er vrije schoolkeuze.
Ad 2: De peuterdoorstroomgroep is bedoeld voor kinderen van 3 tot 4 jaar die aangemeld zijn op de school van IKC Dom Helder Camara. Het programma is afgestemd op een soepele overgang naar de kleutergroepen.
Ad 3: De BSO bestaat (voorlopig) uit 2 groepen: BSO groep 4 -7 jarigen en BSO groep 8-12 jarigen.

De voordelen van een Integraal Kind Centrum (IKC)

Een IKC is een integrale voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te spelen, leren, ontmoeten en ontwikkelen. Binnen een IKC is er een natuurlijke lijn tussen opvang, onderwijs, zorg en welzijn. Er is één team met één pedagogische visie met bovendien één leidinggevende laag voor de medewerkers van de opvang en de medewerkers van het onderwijs. In de kinderopvang profiteert uw kind reeds van het pedagogische klimaat, terwijl u niet noodzakelijk al een schoolkeuze hoeft te maken. We willen vanuit een gezamenlijke visie een doorgaande lijn creëren waarin Veiligheid, Vertrouwen, Duidelijkheid en Samen centraal staan.

Wat zal IKC Dom Helder Camara kinderopvang betekenen voor u en uw kind:

  • Een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 2 t/m 12 jaar (in de toekomst 0 - 12 jaar)
  • Vaste, vertrouwde gezichten die in de opvang én het onderwijs werken.
  • Ruime openingstijden: 52 weken per jaar, vijf dagen in de week van 7u - 18.30u
  • Zowel in de opvang als in het onderwijs blijft er ruimte en aandacht voor muziekaanbod, culturele en kunstzinnige vorming. En bovenal, is en blijft er veel ruimte om heerlijk jezelf te kunnen zijn.

Wilt u graag meer weten en/of een kijkje komen nemen? Maak dan vrijblijvend een afspraak. Wij heten u van harte welkom!

IKC DOM Helder Camara Kinderopvang
Onnemaheerd 2
9736 AM Groningen