Dom Helder Camaraschool

Welkom bij de kinderopvang van IKC Dom Helder Camara. Vanuit onze oecumenische identiteit is de Dom Helder Camaraschool een veilige, gestructureerde en open school, dat vanaf januari 2021 de overstap maakt naar een Integraal Kind Centrum( IKC) waarin de kinderopvang een belangrijke plek kent. De kinderen ontwikkelen naast belangrijke cognitieve vaardigheden ook hun creatieve talenten. In een samenleving in het klein bereiden we ze voor op hún toekomst.

Het IKC bestaat uit:

  1. IKC Dom Helder Camara Kinderopvang: Peuterspeelzaal
  2. IKC Dom Helder Camara Kinderopvang: BSO
  3. IKC Dom Helder Camara Basisonderwijs

Ad 1: De peuterspeelzaal is bedoeld voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Na de peuterspeelzaal is er vrije schoolkeuze.
Ad 2: De BSO bestaat uit 3 groepen: BSO groep Flamingo 4 -5 jarigen, BSO groep Bijen 5-6 jarigen en BSO groep Panters 7+ jaar.

De voordelen van een Integraal Kind Centrum (IKC)

Een IKC is een integrale voorziening voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te spelen, leren, ontmoeten en ontwikkelen. Binnen een IKC is er een natuurlijke lijn tussen opvang, onderwijs, zorg en welzijn. Er is één team met één pedagogische visie met bovendien één leidinggevende laag voor de medewerkers van de opvang en de medewerkers van het onderwijs. In de kinderopvang profiteert uw kind reeds van het pedagogische klimaat, terwijl u niet noodzakelijk al een schoolkeuze hoeft te maken. We willen vanuit een gezamenlijke visie een doorgaande lijn creëren waarin Veiligheid, Vertrouwen, Duidelijkheid en Samen centraal staan.

Wat zal IKC Dom Helder Camara kinderopvang betekenen voor u en uw kind:

  • Een doorgaande ontwikkellijn voor kinderen van 2 t/m 12 jaar (in de toekomst 0 - 12 jaar)
  • Vaste, vertrouwde gezichten die in de opvang én het onderwijs werken.
  • Ruime openingstijden: 52 weken per jaar, vijf dagen in de week van 7u - 18.30u
  • Zowel in de opvang als in het onderwijs blijft er ruimte en aandacht voor muziekaanbod, culturele en kunstzinnige vorming. En bovenal, is en blijft er veel ruimte om heerlijk jezelf te kunnen zijn.

Wilt u graag meer weten en/of een kijkje komen nemen? Maak dan vrijblijvend een afspraak. Wij heten u van harte welkom!

IKC DOM Helder Camara Kinderopvang
Onnemaheerd 2
9736 AM Groningen


Wat moet u doen als ouder/verzorger als u uw kind wilt aanmelden bij VCOG Kinderopvang?

 

U kunt uw kind aanmelden via de volgende stappen:

Stappen:

  1. Ga naar Inschrijven bij VCOG kinderopvang
  2. Vul alles in wat gevraagd wordt in het scherm dat zich opent
  3. U kunt evt. opmerkingen of vragen die u hebt, kwijt in het scherm ‘opmerkingen’. De planningmedewerker van VCOG Kinderopvang neemt contact met u op om de vragen te beantwoorden.