IKC de Wegwijzer

Vanaf 1 september 2023 is basisschool De Wegwijzer officieel een Integraal Kindcentrum (IKC). Een IKC is een voorziening voor kinderen van 0 tot 12/13 jaar, waar zij gedurende de dag komen om te leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten.

 

Hoe ziet IKC De Wegwijzer eruit? 

Naast onderwijs biedt IKC De Wegwijzer vanaf 1 september 2023 kinderopvang aan. Binnen onderwijs én kinderopvang hanteren we dezelfde pedagogische werkwijze. We vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen in ons IKC, net zoals wij dat op onze school gewend zijn. Iedereen moet met een vertrouwd gevoel naar onze locatie kunnen komen en in een prettige sfeer kunnen spelen en leren. Binnen ons IKC werken we met vaste gezichten in de opvang en het onderwijs, we zijn één team. Kinderen zien gedurende de dag op onze locatie dezelfde medewerkers: op de peuteropvang, buitenschoolse opvang en op school. We zijn samen verantwoordelijk voor alle kinderen op IKC De Wegwijzer. 

 

Peuteropvang

 

Bij de peuteropvang kunnen kinderen van 2 tot 4 jaar worden opgevangen. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers werken samen aan één doorgaande ontwikkelingslijn. Kinderen vanaf 3 jaar maken kennis met groep 1. 

 

Buitenschoolse opvang

 

Bij de buitenschoolse opvang (BSO) worden kinderen van 4 tot 12/13 jaar voor- en/of na schooltijd opgevangen. Kinderen komen rechtstreeks uit school naar de BSO of andersom. De BSO is gedurende de hele dag en het hele jaar geopend (ook tijdens vakanties). 

 

Onderwijs

 

Wilt u meer informatie over IKC IKC De Wegwijzer dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Tarieven

U kunt de tarieven hier bekijken.

Wat moet u doen als ouder/verzorger als u uw kind wilt aanmelden bij VCOG Kinderopvang?

 

U kunt uw kind aanmelden via de volgende stappen:

Stappen:

  1. Ga naar Inschrijven bij VCOG kinderopvang
  2. Vul alles in wat gevraagd wordt in het scherm dat zich opent
  3. U kunt evt. opmerkingen of vragen die u hebt, kwijt in het scherm ‘opmerkingen’. De planningmedewerker van VCOG Kinderopvang neemt contact met u op om de vragen te beantwoorden.